Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:56
Til
Virksomheder der er registreret for affaldsafgift
Sagsnummer
19-0173156
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 ændres reglerne i affaldsafgiftsloven


Den 1. april 2019 ændres reglerne i affaldsafgiftsloven, hvilket kan få betydning for jeres opgørelse af affaldsafgiften.

I fritages for afgift af lettere forurenet jord til brug ved slutafdækning
Fra den 1. april 2019 skal I ikke længere betale affaldsafgift af lettere forurenet jord, der anvendes til afdækning af asbestaffald og slutafdækning.

Grænsen hæves for afgiftsfri mængde af sten, tegl, brokker og lettere forurenet jord
Efter de gældende regler kan I afgiftsfrit anvende sten, tegl, brokker og lettere forurenet jord til daglig afdækning og interimsveje. Den afgiftsfrie mængde må dog ikke overstige 2 % af sidste års deponerede mængde.

Den 1. april 2019 hæves denne grænse fra 2 % til 3,5 %. Det betyder, at I kan tilføre en større mængde sten, tegl, brokker og lettere forurenet jord afgiftsfrit til de nævnte anvendelser end hidtil.

I skal indberette, som I plejer

I skal angive jeres affaldsafgift i TastSelv Erhverv, som I plejer. Det vil sige, at I skal angive og betale afgift, senest den 15. i måneden efter at afgiftsperioden er udløbet.

Love og regler

Reglerne om lempelse af affaldsafgiftsloven står i § 1 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.