Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:56
Til
Virksomheder der er registreret for afgift af skrå, snus og anden røgfri tobak.
Sagsnummer
19-0173135
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 ændres det afgiftspligtige vareområde i forbrugsafgiftsloven for skrå, snus og anden røgfri tobak.


Den 1. april 2019 ændres det afgiftspligtige vareområde i forbrugsafgiftsloven for skrå, snus og anden røgfri tobak.  

Sådan ændres vareområdet for kardusskrå, snus og anden røgfri tobak

Fra den 1. april 2019 ændres vareområdet, så I fremover kun skal betale afgift af skrå, snus til nasalt brug og anden røgfri tobak, som er lovligt at markedsføre i Danmark (efter lov om tobaksvarer).

Hvis din virksomhed udelukkende producerer snus, der indtages oralt, og sælger det til fx Sverige, hvor det er lovligt at markedsføre snus til oral brug i detailhandlen, skal I derfor ikke længere lade jer registrere for den afgift.

I skal indberette, som I plejer

I skal angive jeres afgift i TastSelv Erhverv, som I plejer. Det vil sige, at I skal angive og betale afgift, senest den 15. i måneden efter at afgiftsperioden er udløbet.

Hvis I ikke længere skal betale afgift af skrå, snus og anden røgfri tobak

Hvis I på baggrund af ovenstående ændringer ikke længere skal betale afgift for skrå, snus og anden røgfri tobak, kan I afmelde jeres registrering af afgiften på virk.dk.

Sådan afmelder I afgiften på virk.dk

  1. Gå ind på indberet.virk.dk, og søg efter blanket 40.003 (Ophørsblanketten).
  2. Skriv jeres cvr- eller se-nummer øverst til højre i blanketten.
  3. Udfyld navn og adresse i rubrik 1.
  4. Skriv ophørsdatoen for afgiften i "Anden afgift" i rubrik 2.
  5. Skriv afgiftens navn i feltet "Skriv afgiftens navn" i rubrik 2.
  6. Send den udfyldte blanket til virksomhed@erst.dk.

Husk at tjekke i jeres digitale postkasse, at I får en bekræftelse på, at I har afmeldt registreringen. I er først afmeldt, når I har fået den.

Hvis I afmelder en afgift midt i en periode, skal I huske at indberette for hele perioden, selvom I ikke har haft afgiftspligtig aktivitet.

Love og regler

Reglerne om, at det afgiftspligtige vareområde for kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres, står i § 8 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.