Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler, fremgangsmåde og beføjelser der gælder, når Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed opkræver skatter og afgifter. Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for opkrævning (A.D.1.1)
  • Hvilke skatte og afgifter opkræves af Skatteforvaltningen (A.D.1.2)