åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.5 Særlige hæftelsesregler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet handler om personers og virksomheders hæftelse for særlige kravtyper, der er fastlagt i en lov.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om lovregulering af hæftelsen (A.D.5.1)
  • Hæftelse for A-skat og AM-bidrag (A.D.5.2
  • Hæftelse for lønsumsafgift (A.D.5.3)
  • Hæftelse når drift af virksomhed indledes eller fortsættes, uden at virksomheden er registreret (A.D.5.4) (væsentlige ændringer)
  • Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel (A.D.5.5)
  • Hæftelse for unddraget skat og moms for private aftagere af ydelser (A.D.5.6)
  • Hæftelse for bo- og arveafgifter (A.D.5.7)
  • Hæftelse ved sambeskatning (A.D.5.8)
  • Solidarisk og objektiv hæftelse ifølge punktafgiftslove (A.D.5.9)
  • Solidarisk hæftelse når en af de hæftende frigøres for sin hæftelse (A.D.5.10)