Formueskatten er ophævet med virkning fra og med indkomståret 1997. Personer, som før 1. januar 1997 har fået henstand med den del af formueskatten, der vedrører ejerboligen, har fortsat - som udgangspunkt - henstand efter reglerne i KSL § 89 A, stk. 2-8.