Blanketnr.
29.096
Formål med blanketten

Blanketten skal anvendes til bestilling af stempelmærker til pibetobak, finskåren røgtobak og cigaretter i de tilfælde, hvor disse ikke er pålagt afgift.

Afgiftsfrie stempelmærker skal anvendes, når tobaksproduktet sælges afgiftsfrit for eksempel i lufthavne, på færger, eller til diplomater mv.

Det bemærkes, at denne blanket ikke kan anvendes til bestilling af stempelmærker til røgtobak og cigaretter, hvor der skal betales afgift. Her henvises til blanket 29.003

For at kunne anvende denne blanket skal virksomheden være registreret for enten pligten cigaretter eller for pligten røgtobak. Hvis virksomheden ikke er registreret for en af disse pligter og har behov for at bestille stempelmærker, skal du skrive til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv > kontakt > Skrive til os > emne = punktafgifter. 

Digital løsning

Link til blanket 29.096 (online version)

Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen