Dato for udgivelse
25 Apr 2019 13:28
Til
Virksomheder der er registreret for afgift på cigaretter eller røgtobak
Sagsnummer
19-0373401
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Fra d. 20. maj indføres et krav om, at cigaretter og rulletobak skal påføres sikkerhedsstempelmærker, hvilket betyder, at virksomheder skal bestille og påføre et nyt afgiftsfrit sikkerhedsstempelmærke på visse afgiftsfrie tobaksprodukter.


Den 20. maj 2019 skal visse afgiftsfri tobaksprodukter påføres et afgiftsfrit stempelmærke

 

Vi skriver til jer, fordi I er registreret for afgift af cigaretter, fintskåret røgtobak eller groftskåret røgtobak. Den 20. maj 2019 indføres et krav om, at cigaretter og rulletobak skal påføres sikkerhedsstempelmærker, hvilket betyder, at I skal bestille og påsætte et nyt afgiftsfrit sikkerhedsmærke til de cigaret- og rulletobaksprodukter, som ikke er afgiftspligtige og sælges fx i lufthavne eller på skibe. Det er i denne sammenhæng Skattestyrelsens vurdering, at der ved "rulletobak" skal forstås "fintskåret røgtobak", som defineret i bekendtgørelse om tobaksafgifters § 3.

 

Bestilling af de nye afgiftsfrie stempelmærker på skat.dk
I skal bestille de nye afgiftsfrie mærker via en ny blanket 29.096, som kan findes på skat.dk under blanketter.

I kan udfylde blanketten på skat.dk og bestille stempelmærkerne direkte hos Skattestyrelsen.

 

Vær opmærksom på, at afgiftspålagte stempelmærker fortsat skal bestilles via de allerede eksisterende blanketter under "blanketter" på skat.dk.

 

Nye varer skal mærkes fra den 20. maj 2019
Cigaretter og rulletobak, som I producerer eller importerer fra og med den 20. maj 2019, skal være påsat de nye afgiftsfrie mærker. Vær derfor opmærksom på at bestille jeres mærker hurtigst muligt, da der også skal påregnes tid til at producere og udlevere de afgiftsfrie bestilte mærker.

 

For cigaretter og rulletobak, som I har produceret eller importeret før den 20. maj 2019, gælder de nye mærkningsregler først fra den 20. maj 2020. Så jeres nuværende lagerbeholdning af afgiftsfri tobaksprodukter bliver ikke omfattet af reglerne før til næste år.

 

Afgiftspålagte tobaksprodukter
For afgiftsbelagte tobaksprodukter bestilles stempelmærker som I plejer. De nuværende stempelmærker opfylder kravene til sikkerhedsstempelmærker for afgiftspålagte tobaksprodukter. Det bemærkes dog, at kravet om sikkerhedsstempelmærker kun er gældende for cigaretter og rulletobak.

 

Love og regler
Reglerne om indførelse af reglerne om sikkerhedsstempelmærker, følger af § 1 i lov nr. 86 af 30. januar 2019, om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.

Har I spørgsmål?
I er velkomne til at ringe til os på 72 22 28 10, hvis I har spørgsmål.


Venlig hilsen

Skattestyrelsen