Målgruppe
Statslig institution, der benytter Fordringshaverportalen + Forsyningsselskab, der benytter Fordringshaverportalen
Overskrift
Oprettelse af fordringer hos Gældsstyrelsen
Beskrivelse

Alle tidligere portalbrugere har siden årsskiftet været afskåret fra manuelt at overdrage fordringer gennem den nu nedlukkede fordringshaverportal. Frem mod endelig onboarding til det nye inddrivelsessystem skal anmodning om overdragelse af fordringer til Gældsstyrelsen ske ved skriftlig henvendelse til Gældsstyrelsens fordringshaversupport på fordringshaver@gaeldst.dk.

I forbindelse med anmodningen bedes aftalenummer eller det såkaldte fordringshaverid og CVR-nummer oplyst. Herefter vil der blive udarbejdet et standardiseret skema, hvori fordringerne kan anføres. Skemaet fremsendes til den enkelte fordringshaver med vejledning til udfyldelse. Portalbrugere, der allerede er onboardet eller lige ved at være det, kan med fordel vente med oprettelsen, indtil onboardingen er gennemført.

Systembrugere er ikke omfattet af denne mulighed og skal fortsætte med den eksisterende systemmæssige overdragelse.

Dags dato
25 Apr 2019 16:20
Gyldig til
01 Apr 2020 16:31