Form no.
02.034A_DA/EN
About this form

   
Dansk
Blanket 02.034A bruges til at bekræfte en persons bopæls- og skatteforhold enten i Danmark eller i udlandet, når Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Bemærk, at:

•    Hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.034 bruges.

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.

•    Både Skattestyrelsen og udenlandske skattemyndigheder kan bruge blanketten.

Vi bruger blanketten til at bekræfte, at vi anser personen for at være fuldt skattepligtig til Danmark efter de danske skatteregler for personer, der er bosiddende i Danmark. Det gør vi i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Personen bliver dermed globalindkomstbeskattet i Danmark af hele sin indkomst.

Hvis du også er fuldt skattepligtig til et andet land og bliver globalindkomstbeskattet der, kan du ansøge om at få skattemæssigt hjemsted i dette land. Dette afgør vi efter artikel 4, stk. 2, i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Du ansøger ved at skrive til os via skat.dk/tastselv. Log på, og vælg ’kontakt’ i højre hjørne.


English
Form 02.034A should be used to confirm the place of residence for tax purposes of a private individual in or outside Denmark when Denmark has concluded a double taxation agreement with the country in question. Please note that:

•    If no double taxation treaty has been concluded, please use form 02.034.

•    A list of countries with which a double taxation treaty has been concluded can be found here.

•    Both the Danish Tax Agency and foreign tax authorities may use the form.

We use the form to confirm an individual’s full tax liability to Denmark according to the tax legislation applicable for individuals living in Denmark. We do so according to article 4(1) of the current double taxation agreement. And the individual is thereby taxed in Denmark on his/her total global income.

If you are also subject to full tax liability to another country and you are taxed on your global income in that country too, you can apply to have your residence for tax purposes in that country. We decide such matters according to article 4(2) of the relevant double taxation agreements. You apply by writing to us at www.skat.dk/contact. Select individuals → Non-Danish income matters.

  PDF version

  Vejledning / Instruction

  Hent blanket / download form 02.034A DA/EN

  OBS! Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder

  Note! For individuals and sole proprietorships only

  •    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem. 
  •    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt

  •    Please read the above text and form carefully.
  •    Forms that are not completed correctly will be returned without stamp and signature. We will explain what the problem is, so that you can complete the form correctly. 

  Forventet behandlingstid: 60 dage

  Expected processing time: 60 days


  Please note    
  OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

  NOTE! Please save the form on your computer before completing it. Otherwise, the data you enter may not be saved.

  Agency
  Danish Tax Agency