Dette afsnit handler om anvendelsesområdet for den multilaterale konvention (MLI'en).

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Artikel 1 fastsætter, at konventionen ændrer (engelsk: "modifies") alle omfattede skatteaftaler. Udtrykket "omfattet skatteaftale" defineres i artikel 2, stk. 1, litra a.

Bemærk

Det forhold, at ændringer af allerede gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster inden for konventionens rammer fremover vil kunne ske alene på grundlag af konventionen, hindrer ikke landene i fortsat at foretage sådanne ændringer i form af individuelle ændringsprotokoller, hvis de foretrækker dette.

Der er aftalt ændringer individuelt med Holland, Schweiz, Tyskland og de nordiske lande.