Her kan du læse om indberetning af optjente feriepenge for fratrædende funktionærer:

  • Nettoferiepenge. Feriepenge skal indberettes som nettoferiepenge (efter skat) for funktionærer, hvor feriepengeudbetaler er FerieKonto eller en feriekasse
  • Bruttoferiepenge. Feriepenge skal indberettes som bruttoferiepenge (før skat) for funktionærer, hvor feriepengeudbetaler er arbejdsgiver selv eller en administrativ feriepengeudbetaler
  • Ingen feriepengeindberetning. Når en funktionær forlader arbejdsmarkedet (fx går på pension) og får feriepengene udbetalt i forbindelse med fratrædelse fra en arbejdsgiver, der ikke bruger FerieKonto eller en feriekasse, skal der ikke ske indberetning til Feriepengeinfo. Der skal kun ske indberetning af den skattemæssige del af udbetalingen. Dvs i felterne 13, 113, 15, 16 og 200 på samme måde som når feriepenge beskattes i forbindelse med udbetaling ved ferieafholdelse.

Se evt. eksempler på indberetning af feriepenge for fratrædende funktionærer i afsnit 8.3.6.

Nettoferiepenge

Feriepenge indberettes som nettoferiepenge (efter skat) for funktionærer, hvor feriepengeudbetaler er FerieKonto eller en feriekasse. Dvs. feriepengene til de fratrædende funktionærer skal beskattes i forbindelse med fratrædelsen, hvor de tildeles. Derfor skal det samlede optjente feriepengebeløb indberettes i felt 13, og der skal ske indeholdelse og indberetning af am-bidrag og A-skat. Samtidig skal de optjente nettoferiepenge og de tilhørende feriedage indberettes pr optjeningsår.

Indberetning af optjente feriepenge sker således:

Felt

Indhold

Dette skal du indberette

13

Am-bidragspligtig A-indkomst

Det samlede optjente feriepengebeløb, før fradrag af am-bidrag og A-skat

15

A-skat

A-skatten af feriepengene

16

Am-bidrag

Am-bidrag af feriepengene

200

Løntimer

0 i løntimer for feriepengene

209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

Se-nr. på den, der skal udbetale nettoferiepengene når den optjente ferie til sin tid afholdes. Enten FerieKontos se-nr. 33088566, eller se-nummeret på en feriekasse.

Intet nr. 

Fratrædelsesdato

Den dato funktionæren fratræder. Som regel den sidste i en måned.

Intet nr.

Ferieår*

Det år, hvor de nedenfor specificerede, tilgodehavende feriedage og nettoferiepenge er optjent.
Ferieår angives således:
2020 = Optjeningsperiode 01.09.2020-31.08.2021
2021 = Optjeningsperiode 01.09.2021-31.08.2022
Osv.

Intet nr.

Restferiedage*

Antal tilgodehavende feriedage (med 2 decimaler) for ovenstående ferieår

Intet nr.

Nettoferiepenge*

Tilgodehavende nettoferiepenge for ovenstående ferieår - beløbet efter fradrag af am-bidrag og A-skat.

*Er der restferiedage for mere end ét år, skal felterne Ferieår, Restferiedage og Nettoferiepenge gentages for hvert år.

Bruttoferiepenge

Feriepenge indberettes som bruttoferiepenge for funktionærer med tilgodehavende ferie, når feriepengeudbetaler er arbejdsgiver selv eller en administrativ feriepengeudbetaler. Disse feriepenge beskattes først ved udbetaling i forbindelse med ferieafholdelse og skal derfor ikke indberettes i felt 13 og 113 ved optjening/beregning.

Indberetning af feriepengene sker således:

Felt

Indhold

Dette skal du indberette

209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

Se-nr. på den, der skal udbetale feriepengene. Ved bruttoferiepenge vil det altid være arbejdsgiver selv eller en administrativ feriepengeudbetaler.

Intet nr.

Fratrædelsesdato

Den dato funktionæren fratræder. Som regel den sidste i en måned. For bruttoferiepenge vil det altid være efter 31.8.2019.

Intet nr.

*Ferieår
Det år, hvor de nedenfor specificerede, tilgodehavende feriedage og bruttoferiepenge er optjent. Ferieår angives således
2020 = Optjeningsperiode 01.09.2020-31.08.2021
2021 = Optjeningsperiode 01.09.2021-31.08.2022
Osv.

Intet nr.

*Restferiedage

Antal tilgodehavende feriedage (med to decimaler) for ovenstående ferieår

Intet nr.

*Bruttoferiepenge

Tilgodehavende bruttoferiepenge for ovenstående ferieår. Det vil sige uden fradrag af am-bidrag og A-skat.

* Er der restferiedage for mere end ét år, skal de tre nederste felter gentages for hvert år.