Feriepenge og feriedage, der optjenes i overgangsåret fra 01.09.2019 til 31.08.2020, skal indberettes, selvom funktionæren ikke fratræder.

Beregning af feriepenge for fortsættende funktionær
De feriepenge, der skal indberettes i felt 210 udregnes som 12,5 % af den ferieberettigende løn.
Den ferieberettigende løn er bruttolønnen inkl. alle skattepligtige tillæg. Undtaget er løn under ferie og ferietillæg.

Løn under afholdt ferie kan udregnes således: (Månedsløn i kr.) * 4,8 pct. * (Antal feriedage afholdt med løn). Feriepengene, der evt skal reguleres er dermed 12,5 % af dette beløb.

Undtagelse for beregning og indberetning af feriepenge
En person, der har afgørende indflydelse på den virksomhed, som den pågældende arbejder i (fx en direktør), anses ikke for lønmodtager. Disse skal derfor ikke have beregnet og indberettet feriepenge for overgangsåret. Nærmere om disse personer  kan læses i Bekendtgørelse 2014-11-25 nr. 1238
om afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4 

Indberetning
Der kan indberettes feriepenge på 2 måder. Fælles for dem er, at man ikke kan indberette FerieKonto eller en feriekasse som feriepengeudbetaler:

  • Løbende indberetning. Der indberettes løbende sammen med den løn, feriepengene optjenes af. Feriepengene skal indberettes under den lønperiode, hvor de er optjent. Lønperiodeslutdato skal ligge i overgangsåret 01.09.2019 - 31.08.2020.
  • Samlet indberetning. Der indberettes samlet én gang inden udgangen af kalenderåret 2020. Indkomsttype angives som 00 Almindelig løn, Lønperioden angives som 01.09.2019-31.08.2020 og Dispositionsdato angives som 31.08.2020.

Hvis du har indberettet løbende sammen med den månedlige løn, og funktionæren fratræder i overgangsåret 01.09.2019 - 31.08.2020, skal du forholde dig således, når:

  • Feriepengeudbetaler er FerieKonto eller en feriekasse: Du skal tilbageregulere beløb og dage, der tidligere er indberettet i felt 210 og 211. Det gør du ved at indberette summen, der hidtil er indberettet, men nu med negativt fortegn i både beløb og dage. Du kan gøre det med en valgfri lønperiode, der slutter inden for overgangsåret. Du skal ikke foretage Rettelsesmarkering. Herefter skal du følge vejledningen i afsnittet Optjente feriepenge for fratrædende funktionærer.
  • Feriepengeudbetaler er ikke FerieKonto eller en feriekasse: Du skal kun indberette tilgodehavende ferie og feriepenge for ferieår, der slutter før 01.09.2019, som beskrevet i afsnittet Optjente feriepenge for fratrædende funktionærer.

Sådan indberetter du feriepenge for overgangsåret

Felt

Indhold

Dette skal du indberette

210

Bruttoferiepenge - fortsættende funktionær

Bruttoferiepengene uden fradrag af am-bidrag og A-skat - enten for den løbende lønperiode eller for hele overgangsåret.

211

Feriedage - fortsættende funktionær

Antal optjente feriedage, svarende til det optjente feriepengebeløb.

209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

Se-nr. på den, der skal udbetale feriepengene. Må aldrig være FerieKonto eller en feriekasse. Som hovedregel virksomhedens eget se-nr., men det kan også være en administrativ feriepengeudbetaler.