Dato for udgivelse
19 Jun 2019 11:10
Til
Virksomheder der er registrerede efter momslovens §47, stk. 1, og som ved fjernsalg til Danmark sælger afgiftspligtige varer for minimum 280.000 kr. indenfor CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven
Sagsnummer
19-0485729
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. juli 2019 bliver der indført fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven. Såfremt I ved fjernsalg sælger afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer til Danmark, som udgør minimum 280.000 kr., og driver virksomhed med momspligtige varer, skal I registreres som oplagshaver efter den pågældende afgiftslov hos Skatteforvaltningen.


Indførelse af fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven

Fra den 1. juli 2019 bliver der indført fjernsalgsbestemmelser i tre afgiftslove for virksomheder der er registrerede efter momslovens §47, stk. 1, og som ved fjernsalg sælger følgende afgiftspligtige varer til Danmark:

  • Cigaretpapir
  • Skrå
  • Snus
  • Glødelamper (pærer)
  • Elektriske sikringer
  • Kaffe
  • Konsum-is
  • CFC, HFC, PFC og SF6 (industrielle drivhusgasser)

 

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne, fra udlandet til en privat køber i Danmark.

 

Har kun betydning hvis fjernsalget til Danmark udgør minimum 280.000 kr.

Hvis I har fjernsalg til Danmark og det udgør 280.000 kr. eller derover i det løbende eller det foregående kalenderår, så vil lovændringen have betydning for jer.

I dette beløb medregnes også fjernsalg af varer, som ikke er afgiftspligtige her i landet. Den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde varer, I har solgt til Danmark ved fjernsalg i perioden.

 

Såfremt I ved fjernsalg sælger afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer til Danmark, som udgør minimum 280.000 kr., og driver virksomhed med momspligtige varer, skal I registreres som oplagshaver efter den pågældende afgiftslov hos Skatteforvaltningen.

 

I skal selv registrere jer

I registrerer jer via blanketter for de pågældende afgifter, ved at gå ind på skat.dk/blanketter og anvende disse:

 

Det skal bemærkes, at blanketterne ikke er oversat til engelsk. Hvis der er udfordringer ved udfyldelse af en blanket, så anbefales det, at I anvender en anmelder til at hjælpe med udfyldelsen.

Såfremt dette ikke er en mulighed, kan I kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 10, som vil guide jer til den hjælp I har brug for.

 

Love og regler

Læs mere om ændringen af tinglysningsafgiftsloven mv. i lov nr. 1728, af 27.12.2018, §4, nr. 15, §8, nr. 12 og §9, nr. 9.