Dato for offentliggørelse
22 Dec 2022 11:54
Serienummer
S nr. 113
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udlånskonti for indkomståret 2022. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning årsultimo 2022, version 1.2 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 4.2.1

ISBN-nummer
---
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen