I skal oplyse de samlede tilskrevne eller forfaldne renter på lånet i året og lånets restgæld pr. 31. december.

Inkassoomkostninger er ikke omfattet af indberetningspligten. Inkassoomkostninger er et selvstændigt krav, der ikke kan kategoriseres som et lån eller som værende en del af et eksisterende lån.

Fra den 1. januar 2021 har I pligt til at indberette om beløb, som I udbetaler til en kunde som led i et kunde- eller medlemsprogram og som skal beskattes som kapitalindkomst.

Beløb der skal beskattes som kapitalindkomst, kan I indberette efter en af følgende metoder:

1.      Hvis I udbetaler beløbet til kunden, som en nettorente (rente- minus fx bonus), skal I indberette beløbet i beløbsfelt til rente.
2.      Hvis I udbetaler beløbet til kunden, som et bruttobeløb, skal I indberette beløbet til det nye beløbsfelt KundeordningBeløb.

Hvis beløbet skal beskattes som personlig indkomst, skal I indberette det til eIndkomstsystemet. 

Beløbet skal I oplyse i danske kroner.
I skal kun sætte øre på, hvis ørebeløbet er større end nul.
Ørebeløb skal I sætte efter komma.
  
Eksempel:
1.125,00 kr. kan I oplyse med 1125 eller 1125,00.
1.125,50 kr. skal I oplyse med 1125,50.

For konti i udenlandsk mønt skal omregningen til danske kroner ske efter dagskursen på retserhvervelses tidspunktet, eller efter dagskursen den 31. december.

Betaling foretaget ved en omveksling (betaling fra kronekonto), kan fastsættes efter pengeinstitutters dagskurs. Sker der ikke omregning i pengeinstituttet ved betalingen, skal I bruge Nationalbankens middelkurs.