Dato for offentliggørelse
25 Sep 2019 14:34
Serienummer
S nr. 114
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af realkreditlån for indkomståret 2019. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer). 

Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

 Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

 

ISBN-nummer
978-87-417-0547-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen