Dato for offentliggørelse
29 Sep 2021 11:44
Serienummer
S nr. 114
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af realkreditlån for indkomståret 2021. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

 Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0.

 

ISBN-nummer
978-87-417-0696-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen