Dato for offentliggørelse
22 Dec 2022 12:49
Serienummer
S nr. 115
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom for indkomståret 2022. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om pantebreve følger reglerne i skatteindberetningslovens § 14 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning årsultimo 2022, version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 4.2.1.

ISBN-nummer
------
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen