Dato for offentliggørelse
25 Sep 2019 14:35
Serienummer
S nr. 115
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom for indkomståret 2019. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

Indberetningen om pantebreve følger reglerne i skatteindberetningslovens § 14 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

 Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0548-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen