Dato for offentliggørelse
11 Nov 2021 10:35
Serienummer
S nr. 116
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af indlånskonti for indkomståret 2021. 

Vejledningen gælder for pengeinstitutter, advokater og andre der modtager eller formidler indskud. 

 Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

Indberetningen om indlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 12 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.1

ISBN-nummer
978-87-417-0725-9
Ansvarlig styrelse
Fælles