Dato for offentliggørelse
27 Nov 2019 14:41
Serienummer
S nr. 116
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af indlånskonti for indkomståret 2019. 

Vejledningen gælder for pengeinstitutter, advokater og andre der modtager eller formidler indskud. 

 Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om indlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 12 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Hvad er nyt?

Afsnit 4.4 er opdateret vedr. feltet IndlånKontoInddragelseSpærringDato.

For 2019 er det frivilligt at indberette om konti, hvor kontohaver/kontohavere ikke kan identificeres. Såfremt feltet indberettes med en spærringsdato 2019-12-31 er konsekvensen dog, at kontoen anses for spærret efter reglerne i skatteindberetningslovens § 53. Kontoen skal være spærret for hævninger.

Skattestyrelsen vil først for 2020 anmode om en spærring af konti, hvor kontohaver/kontohavere ikke kan identificeres. Der udgives i 2020 en særskilt vejledning vedrørende spærring og inddragelse af konti og depoter.

ISBN-nummer
978-87-417-0812-6
Ansvarlig styrelse
Fælles