Felter under kontodetaljer:

BankRegistreringsnummer
Pengeinstitutter skal udfylde feltet med registreringsnummer.
Ved oplysning om registreringsnummer viser vi i TastSelv Skatteoplysninger filial pr. konto. 

Hvis registreringsnummer er oplyst, skal IBAN nummer også oplyses.

BankKontoIBANNummer (International Bank Account Number)
Pengeinstitutter skal udfylde feltet med IBAN nummer.

Hvis IBAN nummer er oplyst, skal registreringsnummer også oplyses.

IndlånKontoNummer
I skal udfylde feltet med kontonummer, sagsnummer eller anden form for nummerering, som den indberetningspligtige har oprettet kontoen på.

Vi fraråder jer at anvende cpr-nr. som IndlånKontoNummer, da det kan medføre en risiko for overtrædelse af GDPR-reglerne.   

IndlånKontoNummer er et kommunikationsfelt, som bruges i TastSelv Skatteoplysninger.

KontoStartDato
I skal udfylde feltet med datoen for kontoens oprettelse.

Hvis en børneopsparingskonto eller en selvpensioneringskonto overføres fra en anden bank, er det stadig den oprindelige dato for oprettelse af børneopsparingen eller selvpensioneringen, der skal oplyses.

På gamle konti kan der være usikkerhed om startdatoen.
Er dato for kontoens oprettelse ukendt, brug 1900-01-01.
Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

Når en konto skifter fra Udlån til Indlån og kontonummeret er uændret, skal den oprindelige opstartsdato for kontoen indberettes.

Når en konto genåbnes, er det vigtigt, at den indberettes med samme KontoID, IndlånKontoNummer og KontoStartDato. Se mere i afsnit 0.2.

KontoOphørDato
I skal udfylde feltet med den dato kontoen blev gjort op.

Når kontoen er registeret ophørt hos jer, anser vi kontoen for endeligt ophørt.
Der skal ikke efterfølgende ske indberetning om kontoen, selv om der sker indskud eller hævninger efter kontoen er lukket.  

Når en konto skifter fra Indlån til Udlån og kontonummeret er uændret, betragtes kontoen ikke for ophørt. I skal derfor ikke indberette ophørsdato i Indlån.

Når en konto genåbnes, er det vigtigt, at I indberetter med samme KontoID, IndlånKontoNummer og KontoStartDato. Se mere i afsnit 0.2.

KontoValutaKode 
I skal udfylde feltet  med den valutaenhed, som kontoen er ført i. Hvilke valutakoder I kan anvende fremgår af liste over valutakoder i rente, hjælpeliste under årsbrevet 2021

IndlånKontoInddragelseSpærringDato
Hvis pengeinstitutter mv. ikke har sikker viden om kontohavers identitet den 31.12.2021, skal kontoen spærres pr. denne dato.

I skal udfylde feltet med spærringsdato 2021-12-31.

I skal kun medtage feltet, hvis alle kontohavere på en konto ikke kan identificeres.

Der henvises til særskilt vejledning vedr. statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti. 

Hvis en kontohaver identificerer sig i spærringsperioden og kontoen frigives, er der pligt til at indberette indhentede identifikationsoplysninger, renter og indestående. Det samme gælder, hvis kontoen har været inddraget og den genudbetales pga. særlige omstændigheder. Spærringsdato skal også slettes for de indkomstår, hvor det er indberettet.
Der er desuden pligt til at underrette den kontohaver, som indberetningen vedrører. Det følger af bestemmelserne i skatteindberetningslovens § 23.

Vi gør opmærksom på, at det forhold at den indberetningspligtige på eget initiativ foretager spærring af konti, ikke har indflydelse på tidsplanen for inddragelsen. Hvis fx en bank på eget initiativ har spærret en konto pr. 01.07.2021, så skal I indberette kontoen med spærringsdato 31.12.2021.

Hvis der er kontoindehavere, der anses for uidentificerede i løbet af kalenderåret 2021, skal disse først have en spærringsdato i forbindelse med indberetning for årsultimo 2021.
Der skal indberettes samme spærringsdato hvert år, indtil kontoen er identificeret eller inddraget.

Konti som er spærret og indberettet til Årsultimo 2019
For 2019 var det frivilligt at indberette om konti, hvor kontohaver/kontohavere ikke kunne identificeres.
Såfremt feltet i 2019 blev indberettet med en spærringsdato 2019-12-31, så skal samme dato indberettes til Årsultimo 2021, medmindre kontohaver er identificeret i løbet af 2021.