Dato for offentliggørelse
21 Oct 2019 15:00
Serienummer
S nr. 18
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne for edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse, hvilende ordninger samt § 15 A og § 15 B ordninger. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der benytter edb-indberetning og er gældende for indkomståret 2019.

Uddybende vejledning til indberetning af bidrag og indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 fremgår af den generelle vejledning gældende for indkomståret 2019.

Vejledningen om indberetning af diskvalificerende udbetalinger er en selvstændig vejledning. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke oprettet en mulighed for forespørgsel på indberetninger om diskvalificerende udbetaling.

Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2019 er en selvstændig vejledning og indeholder vejledning om indberetning af ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A, tilbagebetalinger til arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 17 og tilbagebetalinger af præmier ved ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.ISBN-nummer
978-87-417-0800-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen