Dato for offentliggørelse
10 Mar 2020 07:44
Serienummer
-
Resumé

Denne vejledning beskriver reglerne for indberetning af pensionsudbetalinger, der diskvalificerer personer fra at indbetale mere end 5.200 kr. (2019-niveau) på en aldersordning uden beregning af afgift.

Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der i forvejen indberetter pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og er gældende fra indkomståret 2019.

Vejledningen henvender sig også til virksomheder, der ikke skal indberette pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) men er omfattet af pligten til at indberette om diskvalificerende udbetalinger og er gældende fra indkomståret 2019.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0844-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen