Dato for offentliggørelse
21 Dec 2022 14:53
Serienummer
S nr. 125
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb, salg og indfrielse af obligationer for indkomståret 2022.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af køb, salg og indfrielse af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2022, version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer i retningslinjerne om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 1.1.4

ISBN-nummer
978-87-417-0996-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen