Dato for offentliggørelse
26 Sep 2019 16:09
Serienummer
S nr. 125
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb, salg og indfrielse af obligationer for indkomståret 2019.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af køb, salg og indfrielse af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 3 om skatteindberetning mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0551-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen