Dato for offentliggørelse
21 Sep 2020 14:07
Serienummer
S nr. 125
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb, salg og indfrielse af obligationer for indkomståret 2020.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af køb, salg og indfrielse af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0886-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen