Dato for offentliggørelse
21 Dec 2022 14:54
Serienummer
S nr. 117
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af obligationsrenter og -beholdning for indkomståret 2022.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af beholdning og rente af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 18.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 kapitel 3 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2022, version 1.1 er tilrettet på grund af ændringer om ansatte i internationale organisationer beskrevet i afsnit 1.1.4

ISBN-nummer
978-87-417-0997-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen