Dato for offentliggørelse
27 Sep 2019 12:44
Serienummer
S nr. 117
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af obligationsrenter og –beholdning for indkomståret 2019.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af beholdning og rente af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 18.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 3 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1,0.

ISBN-nummer
978-87-417-0553-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen