Dato for offentliggørelse
21 Sep 2020 14:11
Serienummer
S nr. 117
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af obligationsrenter og -beholdning for indkomståret 2020.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 om skatteindberetning med senere ændringer (Skatteindberetningsloven). Indberetningen af beholdning og rente af obligationer følger reglerne i skatteindberetningslovens § 18.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 20 kapitel 3 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0887-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen