Dato for offentliggørelse
04 Nov 2019 13:45
Serienummer
S nr. 64
Resumé

Vejledningen beskriver, hvordan udlejningsbureauer, feriecentre mv., der udlejer fritidsboliger for andre, skal indberette oplysninger om lejeindtægterne til Skattestyrelsen. I vejledningen beskrives kravene til indberetning, og hvordan bureauet indberetter via TastSelv Erhverv.

I bilag 2 findes en søgefunktion til denne vejledning

Indberetningsordningen er udformet i samarbejde med Feriehusudlejernes Bran­cheforening (FB).

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2019 version 1.0.

Reglerne om indberetning af lejeindtægt fremgår nu af skatteindberetningsloven lov nr. 1536 af 19/12/2017 og af Bekendtgørelse nr. 927 af 26/06/2018, henholdsvis § 43 og § 46.

Det forhøjede bundfradrag (pr. fritidsbolig) er ændret fra 40.000 kr. i 2018 til 40.900 kr. i 2019.

ISBN-nummer
978-87-417-0807-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen