Dato for offentliggørelse
15 Oct 2019 14:23
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

I bilag 1 findes en søgefunktion til denne vejledning.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2019 version 1.0

Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 15.900 kr. i 2018 til 16.300 kr. i 2019.

Skattestyrelsen indførte den 26. marts 2019 en ny måde at opbygge filer på til indberetning af almenvelgørende gaver. Læs mere i afsnittet Opbygning af fil i regneark.

I kan enkeltindberette på samme måde som tidligere.

Reglerne om almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser fremgår nu af § 26 i skatteindberetningsloven lov nr. 1536 af 19/12/2017 og i bekendtgørelse nr. 927 af 26/06/2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0564-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen