Dato for offentliggørelse
15 Oct 2019 14:26
Serienummer
S nr. 32
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan kulturinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren. 

I bilag 1 findes en søgefunktion til denne vejledning.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2019 version 1.0

Reglerne om kulturinstitutioners indberetning af kulturgaver fremgår nu af § 40 i skatteindberetningsloven Lov nr. 1536 af 19/12/2017 og i bekendtgørelse nr. 927 af 26/06/2018.

Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0566-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen