Dato for offentliggørelse
15 Oct 2019 14:25
Serienummer
S nr. 50
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan forskningsinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren. I bilag 1 findes en søgefunktion til denne vejledning.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for forskningsinstitutters indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2019 version 1.0

Reglerne om indberetning af Forskerinstitutioners fradragsberettigede gaver fremgår nu af § 26 i skatteindberetningsloven lov nr. 1536 af 19/12/2017 og i bekendtgørelse nr. 927 af 26/06/2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0565-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen