Dato for offentliggørelse
05 Oct 2022 08:56
Serienummer
S nr.
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af vederlag i form af aktier, erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter samt erhvervelse af egne aktier mv. for indkomståret 2022.

Indberetningspligterne følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Vejledningen gælder for selskaber:

  • der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens § 7P eller § 16.
  • over for hvilke købe- eller tegningsretter gøres gældende og er omfattet af ligningslovens §§ 7P, 16 eller 28.
  • der erhverver (tilbagekøber) egne aktier.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 8 om tildeling af aktier samt erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter og skatteindberetningslovens § 28 om erhvervelser af egne aktier. 

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 2 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2022.  
Vejledningen er målrettet selskaber og deres rådgiver, revisor mv.

ISBN-nummer
978-87-417-0956-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen