Dato for offentliggørelse
12 Oct 2021 11:10
Serienummer
S nr. 54
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, der er omfattet af kursgevinstlovens § 29 for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handler med finansielle kontrakter og strukturerede fordringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (►lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer◄)

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0713-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen