Dato for offentliggørelse
16 Oct 2020 12:42
Serienummer
S nr. 56
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af beviser i alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, aktieselskaber (A/S) der omfattes af reglerne for et investeringsselskab jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).
Indberetningen af køb og salg af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § 19 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0. 

ISBN-nummer
978-87-417-0912-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen