Dato for offentliggørelse
15 Oct 2019 09:55
Serienummer
S nr. 57
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr.1536 af 19. december 2017  med senere ændringer). Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § § 18, stk. 2, samt  bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, kapitel 3 om skatteindberetning mv.  med senere ændringer.


 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0562-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen