Dato for udgivelse
28 Jun 2019 14:05
Til
Virksomheder der er registreret som varemodtager for en emballageafgift
Sagsnummer
19-0384820
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. juli 2019 kan virksomheder, der importerer emballageafgiftspligtige varer fra udlandet til salg til private kunder, vælge at lade sig registrere som oplagshaver i stedet for varemodtager.


Den 1. juli 2019 indføres en registreringsmulighed som oplagshaver for virksomheder, der importerer emballageafgiftspligtige varer fra udlandet til salg til private kunder.

Afgiftspligtige virksomheder kan dermed vælge at lade sig registrere som oplagshaver i stedet for varemodtager. Registreringsformen har betydning for, hvornår afgiften skal betales.

Registrering som oplagshaver

En registrering som oplagshaver medfører, at I kan modtage og lægge punktafgiftspligtige varer på lager og udlevere punktafgiftspligtige varer til andre oplagshavere, uden at varen betragtes som overgået til forbrug. Varen betragtes først som overgået til forbrug og afgiften forfalder, når den udleveres til andre, som ikke er registrerede som oplagshavere, eller forbruges af oplagshaveren selv.

Hvis I registrerer jer som oplagshaver, skal I være opmærksomme på de specifikke krav, der stilles til oplagshavere, herunder krav om lokaler og særlige regnskabsmæssige krav.

Hvis I har beskattede varer på lager

I kan ikke få godtgørelse for varer på lager, som I allerede har betalt afgift af.

Sådan registrerer I jer som oplagshaver

Hvis I ønsker at blive registreret som oplagshaver, skal I søge om det via blanket 24.020 Afgift af emballager, bæreposer, engangsservice samt pvc-folier, som I finder ved at bruge søgefeltet på virk.dk. 

  1. Gå ind på indberet.virk.dk, og søg efter 24.020 Afgift af emballager, bæreposer, engangsservice samt pvc-folier.
  2. Udfyld informationer om virksomheden.
  3. I afsnittet Oplagshaver skal I krydse af i feltet Modtager fra udlandet, hvilken eller hvilke afgifter I vil registreres for.
  4. Oplys i feltet Supplerende Oplysninger, at I gerne vil afmeldes som varemodtager.
  5. Klik på Send.

Love og regler

Reglerne om, at virksomheder, der importerer varer fra udlandet til private kunder, kan vælge at lade sig registrere som enten varemodtager eller oplagshaver, står i § 6 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.