Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. Årsultimo 2019, herunder indkomståret 2020 (løbende indberetning) mv.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2019 og den løbende indberetning i 2020.

Der er følgende ændringer til individstrukturen i AKSA (2278) og BHOL (2277) i 2019.

  • I AKSA (2278) oprettes et ny felt ’INVESTOREJERSKABSKODE’ i individstrukturen.
  • I AKSA (2278) skifter feltet ’NOMINEEMEDARBAKTIEKODE’ navn til ’DEPOTTYPEKODE’.
  • I BHOL (2277) skifter feltet ’NOMINEEKOD’ navn til ’DEPOTTYPEKOD’.

Der er ingen ændringer i individstrukturerne til de øvrige systemer (UDBY, IFPA, OBLG og FINK) i forhold til indkomståret 2015, 2016, 2017 og 2018.

 

Årsbrev 2019 er opdelt således:

Afsnit

Overskrift

Afsnit A:

Generel information

 

Afsnit B:

Ændringer til "Årsultimo 2019" (indkomståret 2019/indberetningen 2020), herunder løbende indberetning vedrørende indkomståret 2020.

  • Tværgående emner
  • Renteindberetning
  • Værdipapirer

 

Afsnit C:

Kendte ændringer vedrørende "Årsultimo 2019" og senere år

 

 

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer (Værdipapirsystemer).
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.