2019 OBLG

Der er ingen ændringer i individstrukturen i forhold til 2018.  Individ 0001 - start - V01

Individ 2204 - renter og beholdning fra/i obligationer

Individ 2206 - vedhængende renter, afståelsessum/anskaffelsessum/indfrielsessum 

Individ 4021 - Fejlliste V01

Individ 9998 - slut - V01


Manuelle indberetningsblanketter:

03.021: Renter og obligationsbeholdninger mv.
03.022: Køb/salg/indfrielse, vedhængende renter ved handel - professionel

Blanket 03.021 og 03.022 skal rekvireres hos Skattestyrelsen. Skiv en mail til ekapital@sktst.dk.