2019 IFPA

Der er ingen ændringer i strukturerne i forhold til indkomståret 2015, 2016, 2017 og 2018.

Individ 0001 - start

Individ 2235 - udlodning/udbytte og beholdning fra/i aktier/beviser i investeringsforeninger/investeringsselskaber

Individ 2237 - køb/salg af aktier/beviser i investeringsforeninger/investeringsselskaber

Individ 9998 - slut

Individ 4821 - fejlliste individ 2235

Individ 4821 - fejlliste individ 2237


Manuelle indberetningsblanketter -
03.038: Udlodning, geninvestering, beholdning
03.037: Køb/salg - Professionel

Blanket 03.038 og 03.037 skal rekvireres hos center for eKapital. Skiv en mail til ekapital@sktst.dk.