Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed, og som bl.a. regulerer snitfladerne mellem opkrævning og inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Oversigt over relevante love

Oversigt over relevante love

Lovforslag nr.

Dato                 

Lov     nr.

Dato                 

Bemærkninger

19

   06.10.1999    

169

15.03.2000

Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

212  01.03.2000 

461

31.05.2000

Lov om ændring af momsloven, lønsumsafgiftsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven samt lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
(Sikkerhedsstillelse ved registrering samt visse konsekvensændringer)
96  10.11.2000 

1299

20.12.2000

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove
(Afkortning af kredittider for virksomheders afregning af visse skatter og afgifter m.v.)

96

23.02.2005

325

18.05.2005

Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven samt miljøbeskyttelsesloven.
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay I)
ændret ved L 2005-06-06 nr. 428

120

13.01.2006

404

08.05.2006

Lov om ændring af forskellige love
(Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)

145

25.01.2006

408

08.05.2006

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, lov om næringsbrev til fødevarebutikker, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. og lov om miljøbeskyttelse.
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II)

205

29.03.2006

513

07.06.2006

Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Opkrævning via én skattekonto)

21 10.10.2008 

1336

19.12.2008

Konsekvensændring som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

72

20.11.2008

1344

19.12.2008

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. 
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III)

12

09.11.2011

277

27.03.2012

Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love.
(Loven strammer op på reglerne for registrering, hæftelse samt mulighed for at pålægge bøder)

170B

25.04.2012

590

18.06.2012

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
(Initiativer rettet mod sort arbejde)

67 15.11.2012 

1354

21.12.2012

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. 
(Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.)

731

21.06.2013

Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

6

03.07.2015

998

30.08.2015

Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven
(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.)

99 13.01.2016

322

05.04.2016

Ændringer som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/ 2013 af 2013-10-09 (EU-toldkodeksen)
(bl.a. vedr. forrentning af told)

124 24.02.2016

428

18.05.2016

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. 
(Bagatelgrænse, således at SKAT ikke opkræver beløb på mindre end 200 kr)

25

03.10.2018

1430

05.12.2018

Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Styrket indsats mod sort arbejde)

   

573

06.05.2019

Lovbekendtgørelse af opkrævningsloven