Afsnittet om opkrævningsmæssig henstand er under udarbejdelse