Når Skattestyrelsen foretager skridt med henblik på inddragelse af et køretøjs nummerplade, skal den der hæfter for afgiften varsles om nummerpladeinddragelsen.

Skatteforvaltningen har en særlig vejledningsforpligtigelse, når der til en afgørelse er knyttet en særlig rettighed, som forudsætter handling fra borgeren. Skatteforvaltningen bør gøre borgeren opmærksom på rettighederne, også selv om borgeren ikke selv har rettet henvendelse til Skatteforvaltningen. Se Den juridiske vejledning afsnit A.A.7.4 og FOB1991.143OM. Skatteforvaltningen har derfor en særlig vejledningsforpligtelse overfor en borger/virksomhed i den situation, hvor manglende betaling af vægtafgift, brændstofforbrugsafgift og/eller vejbenyttelsesafgift (motorafgifter) vil føre til, at Skattestyrelsen anmoder politiet om at inddrage motorkøretøjets nummerplader. Varselet om nummerpladeinddragelse skal ske på Skattestyrelsens eget initiativ.

Vejledningen (varslet) kan foretages enten i opkrævningen eller i forbindelse med at Skattestyrelsen rykker borgeren for betaling af kravet på motorafgifter. Vejledningen (varslet) skal

  • indeholde oplysninger om størrelsen af afgiften og hvilke afgiftsperioder den hidrører fra
  • give borgeren fornøden orientering om de regler der gælder på det pågældende forvaltningsområde

Hvis der er sket vejledning (varsling) om nummerpladeinddragelse, skal Skatteforvaltningen følge op på varslet, hvis der ikke sker betaling. Der må således ikke varsles om noget som Skatteforvaltningen ikke har i sinde at gennemføre.