Efter nummerpladerne er inddraget på et køretøj, kan den der helt eller delvis hæfter for afgiften, ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt. Se vægtafgiftslovens § 12, brændstofafgiftslovens § 11 og vejbenyttelsesafgiftslovens § 6.

Dette betyder at der skal ske betaling af alle skyldige afgifter, tillige med påløbne renter og gebyrer vedrørende det køretøj, der har fået inddraget nummerpladerne for at køretøjet på ny kan indregistreres og føres på offentlig vej.