åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.8.2 Rente efter kildeskatteloven (restskat)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om renter efter kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Restskat
  • Renter

Restskat

Den skattepligtige skal har pligt til at betale restskat. Se KSL § 61, stk. 1.

Restskat er det beløb, som slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og af eventuel afgift omfattet af PBL § 25 A, stk. 5 og 6, overstiger de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL § 60. Se KSL § 61, stk. 1.

Renter

Er der ikke betalt rettidigt, skal den pågældende betale en rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Se KSL § 63.

Renten udgør rentesatsen i OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint. Se KSL § 63.

Renter af skat, der påhviler den skattepligtige, opgøres én gang om året og opkræves sammen med restskatten for de pågældende år. Se KSL § 63.

Se også

Se om betaling af restskat under afsnit A.B.4.1.2.2.2.