Dato for udgivelse
16 Jul 2019 13:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. juni 2019
SKM-nummer
SKM2019.375.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0461406
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt, gensidig bistand
Resumé

Skatterådet har på et møde den 25. juni 2019 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1, om tilladelse til indhentning af oplysninger om ikke identificerede personer og selskaber fra Finland, som har haft omsætning hos en navngiven dansk erhvervsvirksomhed. Oplysninger ønskes indhentet til brug for behandling af en modtaget bistandsanmodning fra Finland.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1

Reference(r)

Skatteråd, pålæg af oplysningspligt

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2019-1, afsnit A.C.2.1.3.2.7

 

Formål og baggrund

Skattestyrelsen har modtaget en bistandsanmodning fra de finske skattemyndigheder.  

Den finske skattemyndighed ønsker at afdække, om der er finske skatteydere, der ikke har oplyst omsætning vedrørende salg gennem en nærmere angivet dansk erhvervsvirksomhed.

Skattekontrollovens § 66 indeholder grundlaget for udveksling af oplysninger med andre skattemæssige jurisdiktioner, som er fastlagt gennem en række overenskomster, konventioner og administrative aftaler. Bistandsanmodningen er fremsendt med henvisning til EU's bistandsdirektiv og den nordiske bistandsaftale, der giver mulighed for at indhente oplysninger om ikke identificerede med Skatterådets tilladelse.

De finske skattemyndigheder har i bekræftet gensidighed og oplyst, at de har udtømt alle muligheder for selv at indhente oplysningerne, hvilket er en forudsætning for at få dansk bistand til at indhente oplysningerne.

Hvem pålægges oplysningspligt

Den navngivne danske erhvervsvirksomhed. 

Hvilke oplysninger indhentes

Navn,

adresse, samt

cvr-nr./skattenummer eller andre identifikationsdata på finske personer eller selskaber, der har solgt varer gennem den angivne danske erhvervsvirksomhed. 

Derudover anmoder den finske skattemyndighed oplysning om, fra hvilken dato de finske skatteydere har været kunder hos den danske virksomhed, samt hvilke kilder der er anvendt ved registreringen i kundekartoteket.

For hvilken periode indhentes oplysninger

1. januar 2013 - 31. december 2018.

Indstilling

Det indstilles til Skatterådet, at der i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, meddeles Skattestyrelsen tilladelse til at indhente ovennævnte oplysninger hos den danske erhvervsvirksomhed, således at Skattestyrelsen lever op til de forpligtelser, der følger af bistandsaftaler om udveksling af oplysninger.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på dets møde den 25. juni 2019 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således til, at indhentes oplysninger som angivet i indstillingen hos den danske erhvervsvirksomhed.