Fra den 1. januar 2021 er Storbritannien ikke længere et land i EU. Hvis du transporterer varer til og fra Storbritannien, skal du derfor være opmærksom på de toldprocedurer, der træder i kraft, når Storbritannien bliver et land uden for EU (et tredjeland).

Nedenfor kan du læse, hvad det betyder for dig som transportør.

Når du transporterer varer med skib eller fly ind i EU, har du ansvar for to væsentlige toldformaliteter.

1. Inden ankomst

Inden varerne ankommer til EU's ydre grænse, skal du indsende en summarisk indpassageangivelse (ENS), som anvendes til at lave en importkontrol i Import Control System (ICS). I ICS bliver varerne risikovurderet for at sikre, at uønskede og farlige varer stoppes, inden de ankommer til EU.

Læs mere om Import Control System.

2. Ved ankomst

Når varerne ankommer, skal de være angivet på en ankomstdeklaration i Manifestsystemet. Manifestsystemet skal sikre, at der er indgivet en summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle ikke-EU-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure, midlertidig opbevaring eller reeksport. 

Læs mere om Manifestsystemet.

Når du transporterer varer med skib eller fly ud af EU, har du ansvar for en række væsentlige toldformaliteter.

1. Inden du starter transporten

Inden varerne afsendes fra Danmark/EU, skal du sikre, at der er indsendt en eksportangivelse eller eksportmeddelelse, som ud over at skulle opfylde eksportformaliteter anvendes til eksportkontrol (ECS). I ECS bliver varerne risikovurderet for at sikre, at uønskede og farlige varer bliver stoppet, inden de forlader EU. Er der ikke krav om eksportangivelse eller eksportmeddelelse, skal du indgive en summarisk udgangsangivelse. 

Læs mere om summarisk udpassageangivelse.

2. Ved frigivelse til eksport

Når varerne er blevet frigivet til eksport, skal de transporteres til udpassagestedet. Ved ankomst til udpassagestedet skal der i Danmark angives en ankomstmeddelelse i e-Export, så der evt. kan foretages kontrol af varerne. 

3. Ved udpassage

Når du eksporterer varer med skib eller fly, skal du angive MRN-nr. eller ekspeditionsnummer for eksportangivelsen, eksportmeddelelsen eller den summariske udgangsangivelse i afgangsdeklarationen i Manifestsystemet. Ved eksport fra havn eller lufthavn i Danmark bruges Manifestsystemet til at sikre, at eksportangivelsen eller eksportmeddelelsen (MIO og MIG) får udpassageattest, når du indsender afgangsmeddelelsen. 

Det sammen gælder, når varer er afsendt på grundlag af en EU-forsendelse (NCTS).

Læs mere om Manifestsystemet.

Læs mere om NCTS.

Har du spørgsmål om told?