Adgang til Kapitaludlodninger finder I under menupunktet Øvrige indberetninger i TastSelv Erhverv.

Log på skat.dk/tastselverhverv, vælg Øvrige indberetninger og tryk på menupunktet Kapitaludlodninger i venstremenuen.

Der er fem menuer at vælge imellem:

I vil kunne vælge følgende:

 • Indberet via fil
  I kan overføre en csv-fil med et antal udlodninger (indberetninger) i csv-format. Dette er en masseindlevering. Læs mere i afsnit 4.4.1.
 • Validering
  I kan overføre en csv-fil med et antal udlodninger (indleveringer) i csv-format. Dette er en massevalidering. Det er gennem validering muligt, at få et retvisende billede af resultatet for den kommende indberetning eller rettelse. I kan validere jeres filer med produktionsdata i TastSelv Erhverv og det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er op imod det I allerede har indberettet for perioden og I vil derfor kunne validere jeres rettelser. Læs mere i afsnit 5. Resultatet af jeres valideringer vil I kunne finde under Validering og her finder I en oversigt over status på jeres indsendte fil og I kan hente jeres svarfil og behandlingsrapport for den enkelte fil. Læs mere om dette i afsnit 6. I kan herfra vælge at indberette jeres valideringsfil. I vil derved undgå at skulle uploade filen igen.
 • Indberet enkeltvis
  I vil kunne oprette og sende en enkelt indberetning ved hjælp af en elektronisk formular. Denne funktion vil være klar, når der åbnes for indberetning.
 • Nulindberetning
  Hvis der ikke har været udlodninger, skal I indsende en nulindberetning. 
 • Oversigt over indberetninger
  I vil her få et overblik over:
  • Optælling af alle indberetninger for hver udlodning for et bestemt indkomstår med beløb og status. Denne oversigt vil kun kunne ses af den indberetningspligtige.
  • Oversigt over alle jeres indberettede filer, hvor I finder en oversigt over status for jeres indsendte fil og I kan hente jeres svarfil og behandlingsrapport for den enkelte fil. Læs mere om dette i afsnit 6.2.
  • Oversigt over alle jeres indberetninger for hver udlodning, hvor I fx vil kunne fremsøge alle udlodninger, som har fået status Fejlet og I vil derefter kunne downloade en csv fil med dette søgeresultat eller vælge de udlodninger, som I vil have med i csv filen. I vil også kunne søge efter den enkelte udlodning og finde en kvittering for den enkelte udlodning.